Sök länkarTransportstyrelsen
Transportstyrelsen

Järnvägs, luftfarts, sjöfarts, vägtrafik, körkorts, ägarbyten, trängsel och fordonsskatt, och yrkestrafikfrågor. Utformar regler och ger tillstånd, t.ex.  körkort och certifikat. Kontrollerar hur reglerna efterlevs.Inlagd: 28/3 2011 15:43 | Klick: 3 132
Trafikverket
Trafikverket

Ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.Inlagd: 28/3 2011 15:12 | Klick: 4 186
Alla Halkbanor i Sverige
Alla Halkbanor i Sverige
Här finns alla halkbanor i Sverige med en jättebra karta så du kan hitta din närmaste halbana

Inlagd: 2/12 2009 20:45 | Klick: 1 774
Svenska auto-news
Svenska auto-news
Svenska auto-news alltid med dom senaste nyheterna från Mercedes.

Inlagd: 28/9 2009 05:35 | Klick: 1 661
Trafiknyktert.nu
Trafiknyktert.nu
MHF Region Öst är en trafiksäkerhetsorganisation med trafiknykterhet som prioriterat område. Vi finns i Östergötland, Småland, Öland och Blekinge.

Inlagd: 5/1 2009 11:43 | Klick: 2 468
VETA
VETA
Hjälper fordonsförare förebygga olyckor med kunskap

Inlagd: 2/7 2007 16:12 | Klick: 4 355
Vägverket Finland
Vägverket Finland
Finska vägverket information på finska och svenska samt engelska

Inlagd: 2/7 2007 16:07 | Klick: 4 193
VTI Väg och Transportforsknings Institut
VTI Väg och Transportforsknings Institut
Vägtrafikinspektionen  Forsking om trafiksäkerhet

Inlagd: 2/7 2007 15:47 | Klick: 3 342
Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Danska Vägverket

Inlagd: 2/7 2007 15:45 | Klick: 3 589
Transport RTD
Transport RTD
Transport Research Knowledge Centre

Inlagd: 2/7 2007 15:42 | Klick: 3 194
Trafikteknik LTH
Trafikteknik LTH
Traffic and Road is a part of the Department of Technology and Society, Faculty of Engineering, Lund University.

Inlagd: 2/7 2007 15:40 | Klick: 3 031
Trafikministeriet
Trafikministeriet
Danska Transport och energiministeriett

Inlagd: 2/7 2007 15:15 | Klick: 3 103
Trafikförordning
Trafikförordning
Trafikförordning (1998:1276) innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng

Inlagd: 2/7 2007 15:12 | Klick: 3 332
Trafiken.nu
Trafiken.nu
Trafikinformation särskilt för Stockholm, Göteborg, Kalmar/Öland och Skåne

Inlagd: 2/7 2007 15:10 | Klick: 39 109

Sida: